ระบบท่อระบายน้ำซึมใต้ดิน (Crownswear Flexible Permeable Hose)

สุดยอดเทคโนโลยีการระบายน้ำซึมใต้ดิน
Subsoil Drainage Technology At It's Best.
The CROWNSWEAR

ลักษณะเด่น
การยืดหยุ่นของตัวท่อที่สามารถทนต่อแรงกดที่มากของผิวดินด้านบนและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก โครงสร้างเหล็กสปริงผสมคาร์บอนที่เคลือบด้วยน้ำยากันสนิม และป้องกันการกัดกร่อนด้วยการเคลือบด้วย PVC อีกชั้น ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง เพราะปราศจากข้อต่อ การโค้งยอเข้ากับสภาพพื้นที่ และการวางที่รวดเร็ว ประสิทธิภาพการซึมผ่านของน้ำ และการระบายน้ำที่รวดเร็ว

CROWNSWEAR Flexible Permeable Hose คือท่อสปริงอ่อนหุ้มด้วยเส้นใย PVC ทอหุ้มโดยรอบ นํ้าสามารถซึมผ่านได้กว่า 90% และปรับใหโค้งงอไปตามสภาพพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นํ้าจะซึมผ่านท่อได้โดยรอบจากหลักการนํ้าซึมผ่านท่อลงใต้ดิน เมื่อพื้นดิ นด้านล่างอุ้มน้ำเต็มที่นํ้าจะเอ่อล้นกลับเข้าสู่ท่ออีกครั้งและไหลตามท่อลงสู่ท่อระบายนํ้าโครงการ ตลอดความยาวของท่อด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ลักษณะเด่น
1. การยืดหยุ่นของตัวท่อสปริงที่สามารถทนต่อแรงกดที่มาจากพื้นดินด้านาบนและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก
2. โครงสร้างเหล็กผใมคาร์บอนด์ที่ถูกเคลือบด้วยน้ำยากันสนิม และป้องกันการกัดกร่อนด้วยการเคลือบด้วย PVC อีกชั้น
3. ประหยัดด้านเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งที่ไม่ต้อ้งมีข้อต่อตลอดทุกขั้นตอน
4. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และกรองน้ำอย่างรวดเร็ว

แนะนำให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์

การจะตัดสินใจเลือกใช้ระบบระบายน้ำใต้ดินสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เขื่อนกันน้ำ การทำสนามหญ้า สนามกอล์ฟ กระถางต้นไม้ สนามฟุตบอล สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ ความเสียหายอันเกิดจากน้ำขังเป็นเวลานาน หรือน้ำกัดเซาะหน้าดิน การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ส่วนใหญ่เกิดจากการวางแผนด้านการระบายน้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพ

ท่อระบายน้ำซึมแบบที่ใช้เจาะรู หรือมีระยะของรูห่างๆ กันพันด้วยผ้ากรองใยสังเคราะห์ มีอายุการใช้งานที่ไม่ยาวนานนัก เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเปลื่ยน อีกทั้งอัตราการไหลซึมผ่านของน้ำต่ำ ต้องใช้เวลาในการระบายน้ำยาวนาน

สำหรับท่อ CROWNSWEAR ใช้แกนด้านในเป็นขดลวดสปริง ห่อพันด้วยเส้นใย PVC ทอเป็นฟืนผ้าหุ้มโดยรอบขดลวดสปริง โดยรอบตัวท่อเองน้ำสามารถซึมผ่านได้มากกว่า 90% เมื่อฝังลงใต้ดินแล้วมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวนานกว่า

พื้นที่สามารถติดตั้งได้
    1. สนาม - สนามกีฬา สวนสาธารณะ สนามกอล์ฟ สนามหญ้าหน้าบ้าน
    2. อุโมงค์ - รอบข้างและฐานของอุโมงค์
    3. พื้นถนน - ด้านล่างและข้างถนน, วางคู่ขนาทางรถไฟ
    4. เนินเขา - บริเวณแนวเชิงเขา และแนวกำแพงป้องกัน
    5. กำแพงบ้าน - กำแพงหรือร้ัวบ้านน้ำกัดเซาะมีโอกาสพังง่าย
    6. ต้นไม้ใหญ่ - การปลูกต้นไม้ใหญ่โดยการล้อมมาจากที่อื่นต้องมีการระบายน้ำอย่างดี

คุณลักษณะรายละเอียดท่อ

โครงสร้างทั่วไปท่อ CROWNSWEAR Flexible Permeable Hose

คุณสมบัติของวัสดุ
1. ขดลาดสปริงคาร์บอน
    - ส่วนผสมป้องกันสนิมเหล็ก
    - เคลือบด้วย PVC ให้ทนต่อการกัดกร่อนของกรดและด่าง
    - จากรูปทรงและความแข็งแรงของขดลวดสปริง สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี
2. มั่นใจในคุณภาพการกรองตะกอนที่จะเข้ามาสะสมในท่อระบายน้ำ
3. เส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ สลับกับผ้ากรองเพื่อให้ทนทานต่อแรงดึง

คุณลักษณะจากการทดสอบความแข็งแรงต่อแรงดึงและความยืดหยุ่น
ท่อ CROWNSWEAR Flexible Permeable Hose ใช้วัสดุที่ทำจากเส้นใย PVC มีความยืดหยุ่นสูง ได้ผ่านการทดสอบ ตามตารางแสดงดังนี้

ความสามารถในการซึมผ่านของน้ำ
วัสดุที่พันรอบขดรวดสปริงทำจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์สังเคราะห์ ทอพันรอบท่อจึงมีความสามารถในการซึมผ่านของน้ำได้ดีตลอดพื้นผิวของท่อ

ความทนทานต่อกรดและด่าง
ท่อที่ถูกสร้างมาจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูง ที่หุ้มบนพื้นผิวและชั้นของ PVC รอบๆ เส้นขดลวดสปริง ชั้นกลางเป็นผ้ากรอง ทำให้ท่อมี 3 ชั้น ช่วยในการกรองเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถทนต่อสารอินทรีย์ และกรดอนินทรีย์ที่ผสมอยู่กับน้ำใต้ดิน และดินที่มีความเป็นกรดและด่าง ตามตารางการทดสอบในอุณหภูมิห้องทดลองเป็นเวลา 72 ชั่วโมง

การวางท่อเพื่อระบายน้ำโดยใช้ความลาดเอียง 1:200 จะเป็นค่าที่เหมาะสมที่สุด

    ท่อขนาด 2" (50 มม.) ระบายน้ำได้ 0.534 ลิตร/วินาที
    ท่อขนาด 3" (80 มม.) ระบายน้ำได้ 1.870 ลิตร/วินาที
    ท่อขนาด 4" (100 มม.) ระบายน้ำได้ 3.990 ลิตร/วินาที
    ท่อขนาด 6" (150 มม.) ระบายน้ำได้ 9.995 ลิตร/วินาที

อัตราส่วนการทดลองต่อแรงกดที่ทำให้แบนลง
ท่อ CROWNSWEAR Flexible Permeable Hose มีโครงสร้างเสริมความแข็งแกร่งรูปร่างเหมือนตะปูเกลียว ถูกสร้างโดยใช้เส้นลวดสปริงที่ผสมคาร์บอน ทำให้แรงกดภายนอกที่กระทำกระจายตัวอย่างเท่าเทียมกันโดยรอบโครงสร้างท่อ

การเปลี่ยนรูปทรงอันเกิดจากแรงกดอัด
ผลกระทบการเปลี่ยนรูปทรงอันเกิดจากแรงกดอัด
h/Dx100 = อัตราการเสียรูปทรง (%)
D= เส้นผ่าศูนย์กลาง
h= แรงกด

ระบบการระบายน้ำแนวตั้งด้านหลังกำแพงกันน้ำ

ระบบการระบายน้ำแนวนอนด้านหลังกำแพงกันน้ำ

ระบบการระบายน้ำของสนามกีฬา

ระบบอุโมงค์ระบายน้ำ

รางระบายน้ำบนท้องถนน

คูระบายน้ำและรางระบายน้ำที่มาบรรจบกันบนพื้นที่เอียงลาดแบบขั้นบันได

คูคลองตาบอดที่มีน้ำขังตลอดเวลา

แนะนำวิธีการเชื่อมต่อท่ออย่างมีประสิทธิภาพ

การปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่

วิธีวางท่อโดยรอบต้นไม้ขนาดใหญ่

การวางท่อแบบก้างปลา

การวางท่อทั่วๆ ไป

 

 

10/13 Soi Songsaengtawan, Latphrao 44 Rd., Samsennok Sub-District, Huay Kwang District, Bangkok 10310

02-5135792, 02-9389378
081-8451530 
Fax: 02-9383826