เครื่องพิมพ์ฉลาก PT Series Lifestyle รุ่น PT-P950NW

PT-P950NW  เครื่องพิมพ์ฉลากต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์

( Professional Computer Label Printer ) ความละเอียด 360 dpi

(ใช้เทปชนิด TZe-Tape ขนาด 3.5,  6,  9, 12, 18,  24 และ 36 มม.)

PT-P950NW ราคา15,990.- บาท (รวม VAT แล้ว)

 

lertjira@hotmail.com
lertjira@gmail.com 

10/13 Soi Songsaengtawan, Latphrao 44 Rd., Samsennok Sub-District, Huay Kwang District, Bangkok 10310

02-5135792, 02-9389378
081-8451530 
Fax: 02-9383826