เครื่องพิมพ์ฉลาก PT Series Lifestyle รุ่น PT-E850TKWLI

PT-E850TKWLI  เครื่องพิมพ์ฉลากและพิมพ์ปลอกสายไฟ

( Professional Computer Label Printer ) ความละเอียด 360 dpi

(ใช้เทปชนิด TZe-Tape ขนาด 3.5,  6,  9, 12, 18,  24 และ 36 มม.)

ราคา @28,990 บาท (รวม VAT แล้ว)

*ใช้พิมพ์ลงบนท่อหดขนาดเล็กได้ (Heat Shink Tube)

เครื่องพิมพ์ฉลาก PT Series Lifestyle รุ่น PT-E300VP

PT-E300VP  เครื่องพิมพ์ฉลาก ภาษาไทย/ อังกฤษ แบบพกพา

( Dual Operation : Portable and Connect to Computer )

(ใช้เทปชนิด TZe-Tape ขนาด 3.5,  6,  9, 12, 18 มม.) และเทปท่อหด HSe

ราคา @5,990 บาท (รวม VAT แล้ว)

เครื่องพิมพ์ฉลาก PT Series Lifestyle รุ่น PT-E550WVP

PT-E550WVP  เครื่องพิมพ์ฉลากภาษาอังกฤษ/ไทย

(แบบพกพาและต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ : Portable and Connect to Computer)

(ใช้เทปชนิด TZe-Tape ขนาด 3.5,  6,  9, 12, 18 และ 24 มม.)

ราคา @10,990 บาท (รวม VAT แล้ว)

 

lertjira@hotmail.com
lertjira@gmail.com 

10/13 Soi Songsaengtawan, Latphrao 44 Rd., Samsennok Sub-District, Huay Kwang District, Bangkok 10310

02-5135792, 02-9389378
081-8451530 
Fax: 02-9383826