เทปพิมพ์อักษร สำหรับเครื่องพิมพ์ฉลาก QL-……

  DK-22205  เทปกระดาษต่อเนืองขนาด 62 มม x 30.48 เมตร พื้นสีขาว อักษร สีดํา
  DK-22210  เทปกระดาษต่อเนืองขนาด 29 มม x 30.48 เมตร พื้นสีขาว อักษร สีดํา
  DK-22214  เทปกระดาษต่อเนืองขนาด 12 มม x 30.48 เมตร พื้นสีขาว อักษร สีดํา
  DK-22251  เทปกระดาษต่อเนืองขนาด 62 มม x 15.24 เมตร พื้นสีขาว อักษร สีดํา/แดง
  DK-22606  เทปพลาสติกต่อเนืองขนาด 62 มม x 15.24 เมตร พื้นสีเหลือง อักษร สีดํา
  DK-22211  เทปพลาสติกต่อเนืองขนาด 29 มม x 15.24 เมตร พื้นสีขาว อักษร สีดํา
  DK-22212  เทปพลาสติกต่อเนืองขนาด 62 มม x 15.24 เมตร พื้นสีขาว อักษร สีดํา
  DK-22113  เทปพลาสติกต่อเนืองขนาด 62 มม x 15.24 เมตร พื้นสีใส อักษร สีดํา
  DK-11201  ฉลากกระดาษขนาด 29 มม x 90 มม พื้นสีขาว อักษรสีดํา (400 ชิ้น)
  DK-11202  ฉลากกระดาษขนาด 62 มม x 100 มม พื้นสีขาว อักษรสีดํา Shipping Label (300 ชิ้น)
  DK-11203  ฉลากกระดาษขนาด 17 มม x 87 มม พื้นสีขาว อักษรสีดํา File Folder Label (300 ชิ้น)
  DK-11204  ฉลากกระดาษขนาด 17 มม x 54 มม พื้นสีขาว อักษรสีดํา Multi-Purpose Lable (400 ชิ้น)
  DK-11207  ฉลากกระดาษวงกลม 58 มม พื้นสีขาว อักษรสีดํา สําหรับติด CD/DVD Label (100 ชิ้น)
  DK-11208  ฉลากกระดาษขนาด 38 มม x 90 มม พื้นสีขาว อักษรสีดํา (400 ชิ้น)
  DK-11209  ฉลากกระดาษขนาด 29 มม x 62 มม พื้นสีขาว อักษรสีดํา (800 ชิ้น)
  DK-11221  ฉลากกระดาษขนาด 23 มม x 23 มม พื้นสีขาว อักษรสีดํา (1,000 ชิ้น)

เทปพิมพ์อักษร สำหรับเครื่อง PT-65TH

  ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเงิน (แบบด้าน)   M921 M931
  ตัวอักษรดำบนพื้นขาว   M-K221 M-K231
  ตัวอักษรแดงบนพื้นขาว   M-K222 M-K232
  ตัวอักษรน้ำเงินบนพื้นขาว   M-K223 M-K233
  ตัวอักษรดำบนพื้นน้ำเงิน   M-K521 M-K531
  ตัวอักษรดำบนพื้นเหลือง   M-K621 M-K631

เทปพิมพ์อักษร ความละเอียดสูง

แบบมัน            
  ตัวอักษรดำบนพื้นขาว - HGe-211V5 HGe-231V5 HGe-241V5 HGe-251V5 HGe-261V5
  ตัวอักษรดำบนพื้นเหลือง - HGe-621V5 HGe-631V5 HGe-641V5 HGe-651V5 -
  ตัวอักษรดำบนพื้นใส - - HGe-131V5 HGe-141V5 HGe-151V5 -

 

แบบด้าน            
  ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเงิน  - - HGe-M931V5 HGe-M941V5 HGe-M951V5 -

เทปพิมพ์อักษร บนริบบิ้น

  6 มม. 9 มม. 12 มม. 18 มม. 24 มม. 36 มม.
  เทปพิมพ์อักษรแบบริบบิ้น ดำ/ขาว (ยาว 4.00 ม.) - - TZe-R231 - - -
  เทปพิมพ์อักษรแบบริบบิ้น ทอง/ขาว (ยาว 4.00 ม.) - - TZe-R234 - - -
  เทปพิมพ์อักษรแบบริบบิ้น ทอง/ชมภู (ยาว 4.00 ม.) - - TZe-RE34 - - -
  เทปพิมพ์อักษรแบบริบบิ้น ทอง/น้ำเงิน (ยาว 4.00 ม.) - - TZe-RN34 - - -
  เทปพิมพ์อักษรแบบริบบิ้น ทอง/แดง (ยาว 4.00 ม.) - - TZe-RW34 - - -

เทปกาวชนิดทิ้งรอยหลังลอกออก (ความยาว 5.00 เมตร)

  ตัวอักษรดำบนพื้นขาว - - - TZe-SE4 - -
  ตัวอักษรดำบนพื้นขาว TZe-FX211 TZe-FX221 TZe-FX231 TZe-FX241 TZe-FX251 TZe-FX261
  ตัวอักษรแดงบนพื้นขาว - - - - - TZe-FX262
  ตัวอักษรดำบนพื้นแดง - - TZe-FX431 TZe-FX441 TZe-FX451 -
  ตัวอักษรดำบนพื้นเขียว - - TZe-FX731 TZe-FX741 TZe-FX751 -
  ตัวอักษรดำบนพื้นเหลือง TZe-FX611 TZe-FX621 TZe-FX631 TZe-FX641 TZe-FX651 TZe-FX661
  ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเงิน (แบบด้าน) - - TZe-M931 TZe-M941 TZe-M951 TZe-M961

เทปพิมพ์อักษร แบบสีสะท้อนแสง (ความยาว 5.00 เมตร)

  ตัวอักษรดำบนพื้นเหลืองแบบเรืองแสง - - TZe-C31 - TZe-C51 -
  ตัวอักษรดำบนพื้นส้มแบบเรืองแสง - - TZe-B31 - TZe-B51 -
  ตัวอักษรดำบนพื้นขาว TZe-S211 TZe-S221 TZe-S231 TZe-S241 TZe-S251 TZe-S261
  ตัวอักษรดำบนพื้นใส - TZe-S121 TZe-S131 TZe-S141 TZe-S151 -
  ตัวอักษรดำบนพื้นเหลือง - TZe-S621 TZe-S631 TZe-S641 TZe-S651 TZe-S661
  ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเงิน - - - TZe-SM941 TZe-SM951 TZe-SM961

เทปพิมพ์อักษร แบบสีธรรมดา

             
  6 มม. 9 มม. 12 มม. 18 มม. 24 มม. 36 มม.
  ตัวอักษรดำบนพื้นใส TZe-111 TZe-121 TZe-131 TZe-141 TZe-151 TZe-161
  ตัวอักษรดำบนพื้นขาว TZe-211 TZe-221 TZe-231 TZe-241 TZe-251 TZe-261
  ตัวอักษรดำบนพื้นแดง - TZe-421 TZe-431 TZe-441 TZe-451 TZe-461
  ตัวอักษรดำบนพื้นน้ำเงิน - TZe-521 TZe-531 TZe-541 TZe-551 TZe-561
  ตัวอักษรดำบนพื้นเหลือง TZe-611 TZe-621 TZe-631 TZe-641 TZe-651 TZe-661
  ตัวอักษรดำบนพื้นเขียว - TZe-721 TZe-731 TZe-741 TZe-751 -
  ตัวอักษรแดงบนพื้นใส - - TZe-132 - - -
  ตัวอักษรแดงบนพื้นขาว - TZe-222 TZe-232 TZe-242 TZe-252 TZe-262
  ตัวอักษรน้ำเงินบนพื้นใส - - TZe-133 - - -
  ตัวอักษรน้ำเงินบนพื้นขาว - TZe-223 TZe-233 TZe-243 TZe-253 TZe-263
  ตัวอักษรทองบนพื้นดำ - - TZe-334 TZe-344 TZe-354 -
  ตัวอักษรขาวบนพื้นดำ TZe-315 TZe-325 TZe-335 TZe-345 TZe-355 -
  ตัวอักษรขาวบนพื้นแดง - - TZe-435 - - -
  ตัวอักษรขาวบนพื้นน้ำเงิน - - TZe-535 - TZe-555 -
             
  ตัวอักษรขาวบนพื้นใส
- - TZe-135 - - -
  - - TZe-HW31 - - -
  ตัวอักษรขาวบนพื้นเทา (ยาว 5.00 ม.) - - TZe-MQL35  @421  - -
  ตัวอักษรขาวบนพื้นชมภู (ยาว 5.00 ม.) - - TZe-MQP35 - -
  ตัวอักษรขาวบนพื้นเขียวมะนาว (ยาว 5.00 ม.) - - TZe-MQG35 - -
  ตัวอักษรดำบนพื้นด้านใส - - TZe-M31  @813  - -
  ตัวอักษรบนผ้าแบบรีดทับน้ำเงินบนพื้นขาว - - TZe-FA3  @813  - -
  เทปทำความสะอาดหัวพิมพ์ (ยาว 5.00 ม.) - - TZe-CL3 TZe-CL4 - TZe-CL6
  ตัวอักษรดำบนพื้นขาว ขนาด 3.5 มม. TZe-N201  @299         
เทปพิมพ์อักษรบนท่อร้อยสาย ยาว 100 เมตร TR-100BK  เทปผ้าหมึกพิมพ์บนท่อร้อยสายไฟ (Tube) และท่อหด (Heat Shink Tube) @560

 

10/13 Soi Songsaengtawan, Latphrao 44 Rd., Samsennok Sub-District, Huay Kwang District, Bangkok 10310

02-5135792, 02-9389378
081-8451530 
Fax: 02-9383826