ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเงิน (แบบด้าน)   M921 M931
  ตัวอักษรดำบนพื้นขาว   M-K221 M-K231
  ตัวอักษรแดงบนพื้นขาว   M-K222 M-K232
  ตัวอักษรน้ำเงินบนพื้นขาว   M-K223 M-K233
  ตัวอักษรดำบนพื้นน้ำเงิน   M-K521 M-K531
  ตัวอักษรดำบนพื้นเหลือง   M-K621 M-K631

 

10/13 Soi Songsaengtawan, Latphrao 44 Rd., Samsennok Sub-District, Huay Kwang District, Bangkok 10310

02-5135792, 02-9389378
081-8451530 
Fax: 02-9383826