ขนาด 5.8 มม. ดำ/ขาว HSe-211 - - - - -
  ขนาด 8.8 มม. ดำ/ขาว - HSe-221 - - - -
  ขนาด 11.7 มม. ดำ/ขาว - - HSe-231 - - -
  ขนาด 17.7 มม. ดำ/ขาว - - - HSe-241 - -
  ขนาด 23.6 มม. ดำ/ขาว - - - - HSe-251 -

 

10/13 Soi Songsaengtawan, Latphrao 44 Rd., Samsennok Sub-District, Huay Kwang District, Bangkok 10310

02-5135792, 02-9389378
081-8451530 
Fax: 02-9383826