แบบมัน            
  ตัวอักษรดำบนพื้นขาว - HGe-211V5 HGe-231V5 HGe-241V5 HGe-251V5 HGe-261V5
  ตัวอักษรดำบนพื้นเหลือง - HGe-621V5 HGe-631V5 HGe-641V5 HGe-651V5 -
  ตัวอักษรดำบนพื้นใส - - HGe-131V5 HGe-141V5 HGe-151V5 -

 

แบบด้าน            
  ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเงิน  - - HGe-M931V5 HGe-M941V5 HGe-M951V5 -

 

10/13 Soi Songsaengtawan, Latphrao 44 Rd., Samsennok Sub-District, Huay Kwang District, Bangkok 10310

02-5135792, 02-9389378
081-8451530 
Fax: 02-9383826