6 มม. 9 มม. 12 มม. 18 มม. 24 มม. 36 มม.
  เทปพิมพ์อักษรแบบริบบิ้น ดำ/ขาว (ยาว 4.00 ม.) - - TZe-R231 - - -
  เทปพิมพ์อักษรแบบริบบิ้น ทอง/ขาว (ยาว 4.00 ม.) - - TZe-R234 - - -
  เทปพิมพ์อักษรแบบริบบิ้น ทอง/ชมภู (ยาว 4.00 ม.) - - TZe-RE34 - - -
  เทปพิมพ์อักษรแบบริบบิ้น ทอง/น้ำเงิน (ยาว 4.00 ม.) - - TZe-RN34 - - -
  เทปพิมพ์อักษรแบบริบบิ้น ทอง/แดง (ยาว 4.00 ม.) - - TZe-RW34 - - -

 

10/13 Soi Songsaengtawan, Latphrao 44 Rd., Samsennok Sub-District, Huay Kwang District, Bangkok 10310

02-5135792, 02-9389378
081-8451530 
Fax: 02-9383826