ตัวอักษรดำบนพื้นเหลืองแบบเรืองแสง - - TZe-C31 - TZe-C51 -
  ตัวอักษรดำบนพื้นส้มแบบเรืองแสง - - TZe-B31 - TZe-B51 -
  ตัวอักษรดำบนพื้นขาว TZe-S211 TZe-S221 TZe-S231 TZe-S241 TZe-S251 TZe-S261
  ตัวอักษรดำบนพื้นใส - TZe-S121 TZe-S131 TZe-S141 TZe-S151 -
  ตัวอักษรดำบนพื้นเหลือง - TZe-S621 TZe-S631 TZe-S641 TZe-S651 TZe-S661
  ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเงิน - - - TZe-SM941 TZe-SM951 TZe-SM961

 

10/13 Soi Songsaengtawan, Latphrao 44 Rd., Samsennok Sub-District, Huay Kwang District, Bangkok 10310

02-5135792, 02-9389378
081-8451530 
Fax: 02-9383826