6 มม. 9 มม. 12 มม. 18 มม. 24 มม. 36 มม.
  ตัวอักษรดำบนพื้นใส TZe-111 TZe-121 TZe-131 TZe-141 TZe-151 TZe-161
  ตัวอักษรดำบนพื้นขาว TZe-211 TZe-221 TZe-231 TZe-241 TZe-251 TZe-261
  ตัวอักษรดำบนพื้นแดง - TZe-421 TZe-431 TZe-441 TZe-451 TZe-461
  ตัวอักษรดำบนพื้นน้ำเงิน - TZe-521 TZe-531 TZe-541 TZe-551 TZe-561
  ตัวอักษรดำบนพื้นเหลือง TZe-611 TZe-621 TZe-631 TZe-641 TZe-651 TZe-661
  ตัวอักษรดำบนพื้นเขียว - TZe-721 TZe-731 TZe-741 TZe-751 -
  ตัวอักษรแดงบนพื้นใส - - TZe-132 - - -
  ตัวอักษรแดงบนพื้นขาว - TZe-222 TZe-232 TZe-242 TZe-252 TZe-262
  ตัวอักษรน้ำเงินบนพื้นใส - - TZe-133 - - -
  ตัวอักษรน้ำเงินบนพื้นขาว - TZe-223 TZe-233 TZe-243 TZe-253 TZe-263
  ตัวอักษรทองบนพื้นดำ - - TZe-334 TZe-344 TZe-354 -
  ตัวอักษรขาวบนพื้นดำ TZe-315 TZe-325 TZe-335 TZe-345 TZe-355 -
  ตัวอักษรขาวบนพื้นแดง - - TZe-435 - - -
  ตัวอักษรขาวบนพื้นน้ำเงิน - - TZe-535 - TZe-555 -
             
  ตัวอักษรขาวบนพื้นใส
- - TZe-135 - - -
  - - TZe-HW31 - - -
  ตัวอักษรขาวบนพื้นเทา (ยาว 5.00 ม.) - - TZe-MQL35  @421  - -
  ตัวอักษรขาวบนพื้นชมภู (ยาว 5.00 ม.) - - TZe-MQP35 - -
  ตัวอักษรขาวบนพื้นเขียวมะนาว (ยาว 5.00 ม.) - - TZe-MQG35 - -
  ตัวอักษรดำบนพื้นด้านใส - - TZe-M31  @813  - -
  ตัวอักษรบนผ้าแบบรีดทับน้ำเงินบนพื้นขาว - - TZe-FA3  @813  - -
  เทปทำความสะอาดหัวพิมพ์ (ยาว 5.00 ม.) - - TZe-CL3 TZe-CL4 - TZe-CL6
  ตัวอักษรดำบนพื้นขาว ขนาด 3.5 มม. TZe-N201  @299         
เทปพิมพ์อักษรบนท่อร้อยสาย ยาว 100 เมตร TR-100BK  เทปผ้าหมึกพิมพ์บนท่อร้อยสายไฟ (Tube) และท่อหด (Heat Shink Tube) @560

 

10/13 Soi Songsaengtawan, Latphrao 44 Rd., Samsennok Sub-District, Huay Kwang District, Bangkok 10310

02-5135792, 02-9389378
081-8451530 
Fax: 02-9383826